[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
...www.icrthai.org
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและชุมชนโดยผ่านกระบวนการการศึกษา .................................................. .... "Helping to improve the lives of poor children and their communities through education"

 
.........English vertion
 

วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ
ความภาคภูมิใจ
บุคคลากร
แผนที่
 
 

 iqeqdekthai.com
   childhopeinthailand.org:แลกลี้งค์ฟรี


ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูจอใหญ่ 

 

 
  

วัตถุประสงค์

     1 / ม.ค. / 2513

1. ให้ความช่วยเหลือในด้านชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบท
2. สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในชนบทให้มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การสอน
3. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนแก่โรงเรียนในชนบท
4. ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการสร้างรายได้
5. ส่งเสริมงานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการ


เข้าชม : 11321


เกี่ยวกับเรา 5 อันดับล่าสุด

      แผนงาน
      แผนที่
      บุคลากร
      วัตถุประสงค์


 

 

"มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย"
140/45 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-521105, 089-4244664 โทรสาร 044-513650
   Admin : ผู้ดูแลระบบ  
Copyright @ maxmahost.com Powered by Maxsite1.01