[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
...www.icrthai.org
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและชุมชนโดยผ่านกระบวนการการศึกษา .................................................. .... "Helping to improve the lives of poor children and their communities through education"

 
.........English vertion
 

วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ
ความภาคภูมิใจ
บุคคลากร
แผนที่
 
 

 iqeqdekthai.com
   childhopeinthailand.org:แลกลี้งค์ฟรี


ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูจอใหญ่ 

 

 
  

  

กิจกรรม
: โครงการจัดซื้อหนังสือและครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ม.8 ตำบลชี่ปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากโรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือและครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
กิจกรรม
: จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพญา และโรงเรียนบ้านโนนเซียง จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนเด็ก คณะครูต้องนำเด็กไปเรียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน ๆ 2 ชั่วโมง
กิจกรรม
: โครงการซ่อมแซมห้องส้วม
โรงเรียนบ้านอีโสด ม.6 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีห้องส้วมแบบ สปช.601 ขนาด 4 ที่นั่ง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างมานานทำให้ส้วมชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
กิจกรรม
: โครงการจัดหาเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านกาพระ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ ไม่มีสนามและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับให้เด็กนักเรียนได้เล่นที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัย
กิจกรรม
: กิจกรรมก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กได้ของบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนจากมูลนิธิฯ
กิจกรรม
: กิจกรรมจัดหาโต๊ะ–เก้าอี้รับประทานอาหารโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
โรงเรียนประสบกับปัญหาการขาดแคลนโต๊ะ – เก้าอี้รับประทานอาหาร ในการรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม
: โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อหนังสือห้องสมุดและมอบให้แก่โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน
กิจกรรม
: กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน
กิจกรรม
: การเยี่ยมเด็กของผู้อุปการะ
ในวันที่ 15 สิงหาคม คุณ Horward - Sandra Hilton และครอบครัว เดินทางมาเยี่ยมเด็กที่ได้ให้ความอุปการะ 2 คน คือ ด.ญ. ศิริลักษณ์ นิลงาม และ ด.ญ. ทัดดาว ดมอุ่นดี
กิจกรรม
: ผู้บริหารจากองค์การไอแคร์ ประเทศออสเตรเลีย (ICARE Australia) ตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมเด็กในอุปการะ โรงเรียน และโครงการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2551
กิจกรรม
: ผู้อุปการะมาเยี่ยม
ผู้อุปการะเด็กมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ความฝันของเด็ก
กิจกรรม
: การมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2551 มูลนิธิฯ ได้มอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การ
กิจกรรม
: ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
เพื่อสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพื่อ
กิจกรรม
: ค่ายสิทธิเด็ก รุ่น 2
ค่ายสิทธิเด็กรุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนเด็กที่อยู่ในชุมชน
กิจกรรม
: ค่ายสิทธิเด็ก รุ่น 1
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ครู องค์การบริการส่วนตำบล และผู้ปกครอง
กิจกรรม
: ค่ายหนอนหนังสือ
ค่ายหนอนหนังสือ(ส่งเสริมการรักการอ่าน) รุ่น 1

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

 

"มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย"
140/45 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-521105, 089-4244664 โทรสาร 044-513650
   Admin : ผู้ดูแลระบบ  
Copyright @ maxmahost.com Powered by Maxsite1.01