[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
...www.icrthai.org
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและชุมชนโดยผ่านกระบวนการการศึกษา .................................................. .... "Helping to improve the lives of poor children and their communities through education"

 
.........English vertion
 

วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ
ความภาคภูมิใจ
บุคคลากร
แผนที่
 
 

 iqeqdekthai.com
   childhopeinthailand.org:แลกลี้งค์ฟรี


ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูจอใหญ่ 

 “เมื่อเด็กยิ้ม โลกสดใส”
 
….การทำงานของมูลนิธิฯใช่ว่าจะหยุดยั้งแค่การทำให้เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบทได้มีเสื้อผ้าใส่ไปโรงเรียน มีสมุดดินสอ หรือโรงเรียนมีพร้อม ในด้านการเรียนการสอน ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ขึ้น เท่านั้นหากแต่เราจะมุ่งที่จะสร้างสรรค์จินตนาการที่กว้างไกลและพัฒนาการที่เหมาะสมให้เด็กได้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเติบโตขึ้นมาช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยหวังผลตามแนวคิดที่ว่า.......“เด็กวันนี้คืออนาคตของชาติ”การบริจาคทั้งข้าวของและทุนทรัพย์ คือ“ความห่วงใยที่ท่านจะแบ่งปันแก่เด็กที่ยากจนเหล่านี้ได้”
รายงานการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2552
ในระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2552 มูลนิธิฯ ได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
ประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสร้างชาติ ของมูลนิธิกระจกเงา
แต่ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง ประเทศสิงคโปร์ ประชากรมีสถิติการอ่านหนังสือสูงถึงปีละ 40-50 เล่มประเทศเวียดนามประชากรอ่านหนังสือประมาณ 60 เล่มต่อปี ขณะที่ประชากรในประเทศไทยมีสถิติการอ่านหนังสืออยู่เพียง 2 เล่มต่อปีเท่านั้นด้
 


โครงการจัดซื้อหนังสือและครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ม.8 ตำบลชี่ปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากโรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือและครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด
จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพญา และโรงเรียนบ้านโนนเซียง จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนเด็ก คณะครูต้องนำเด็กไปเรียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน ๆ 2 ชั่วโมง
โครงการซ่อมแซมห้องส้วม
โรงเรียนบ้านอีโสด ม.6 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีห้องส้วมแบบ สปช.601 ขนาด 4 ที่นั่ง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างมานานทำให้ส้วมชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
โครงการจัดหาเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านกาพระ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ ไม่มีสนามและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสำหรับให้เด็กนักเรียนได้เล่นที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัย
กิจกรรมก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กได้ของบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนจากมูลนิธิฯ
กิจกรรมจัดหาโต๊ะ–เก้าอี้รับประทานอาหารโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
โรงเรียนประสบกับปัญหาการขาดแคลนโต๊ะ – เก้าอี้รับประทานอาหาร ในการรับประทานอาหารกลางวัน
 
บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อรายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Tense
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยอาจารย์เฉลย ตาทิพย์

 
  ข่าว คม-ชัด-ลึก  : ไทยรัฐ : เดลินิวส์ : แนวหน้า  : ข่าวสด  : มติชน  : กรุงเทพทูเดย์  : กรุงเทพธุรกิจ : ฐานเศรษฐกิจ  : ประชาชาติธุรกิจ : สยามกีฬา : การเมืองไทย  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  : สยามธุรกิจ  : ผู้จัดการ : เส้นทางเศรษฐกิจ : Bangkok Post  : ThaiPost  : The Nation : GNN : ThaitownUSA : Siam Chronicle : INN News :
  โทรทัศน์ ช่อง 3 / ช่อง 5 / ช่อง 7 / MCOT / ThaiPBS / ช่อง UBC / Thaitvnetwork
 

 

 

"มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย"
140/45 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-521105, 089-4244664 โทรสาร 044-513650
   Admin : ผู้ดูแลระบบ  
Copyright @ maxmahost.com Powered by Maxsite1.01